• نام کاربری قابل تغییر نمی‌باشد.
  • فرمت شماره تلفن ضروری: ###-#########
  • بارگزاری
  • کلمه عبور خود را وارد کنید. حداقل 6 کاراکتر.
    کلمه عبور باید حداقل قدرت متوسط را داشته باشد
    شاخص قدرت
  • کلمه عبور خود را مجددا وارد کنید.

مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی تکوین جانوری

جدیدترین اخبار
گروه پژوهشی زیست شناسی - تکوینی
گروه پژوهشی نانوبیوتکنولوژی
گروه پژوهشی دانش های بنیادی - نظری
دکتر جواد بهارآرا

گروه پژوهشی سلولی-تکوینی جانوری

مدیر گروه: دکتر جواد بهارآرا

تخصص: تکوین جانوری
مرتبه : استاد

زمینه های فعالیت گروه پژوهشی سلولی-تکوینی جانوری:

اعضای هیئت علمی گروه پژوهشی سلولی-تکوینی جانوری

نام
مرتبه علمی
نام رشته
دانشگاه
واحد
دکتر جواد بهارآرا
استاد
زیست شناسی سلولی – تکوینی
آزاد اسلامی
مشهد
دکتر کاظم پریور
استاد
زیست شناسی سلولی – تکوینی
آزاد اسلامی
علوم و تحقیقات تهران
دکتر علیرضا ایرانبخش
استاد
زیست شناسی سلولی – تکوینی
آزاد اسلامی
علوم و تحقیقات تهران
دکتر سعید ذاکر بستان آباد
دانشیار
بیولوژی مولکولی
آزاد اسلامی
پرند
دکتر فریده نامور
استادیار
علوم پزشکی
مشهد
دکتر محمد نبیونی
دانشیار
زیست شناسی سلولی – تکوینی
خوارزمی
تهران
دکتر سعیده ظفر بالانژاد
استادیار
زیست شناسی سلولی – تکوینی
آزاد اسلامی
مشهد
دکتر خدیجه نژاد شاهرخ آبادی
استادیار
ژنتیک
آزاد اسلامی
مشهد
دکتر فراش با محرم

گروه پژوهشی نانوبیوتکنولوژی

مدیر گروه: دکتر فاطمه فراش بام¬حرم

شیمی معدني - نانوتکنولوژی
مرتبه : استاد

زمینه های فعالیت گروه پژوهشی نانوبیوتکنولوژی:

تاکنون چندین دانشجوی دکترای تخصصی و كارشناسي ارشد  رساله دکتری  و يا پايان نامه خود را در این گروه پژوهشی انجام داده­اند. تحقیقات انجام شده در این گروه پژوهشی علاوه بر این­که منجر به چاپ مقالات متعدد در مجلات ISI شده است؛ هم­چنین منجر به ثبت یک اختراع در زمینه نانوپوشش­ها؛ نیز شده است. راه­اندازی یک واحد فناور در زمینه نانوپوشش­ها؛ از دیگر دست­آوردهای این گروه پژوهشی می­باشد.

اعضای هیئت علمی گروه پژوهشی نانوبیوتکنولوژی :

نام
مرتبه علمی
نام رشته
دانشگاه
واحد
دکتر جواد بهارآرا
استاد
زیست شناسی سلولی – تکوینی
آزاد اسلامی
مشهد
دکتر فاطمه فراش بامحرم
استاد
نانوتکنولوژی
آزاداسلامی
مشهد
دکتر مجید هروی
استاد
شیمی
شهید بهشتی
تهران

گروه پژوهشی دانش های بنیادی-نظری

مدیر گروه: دکتر علی مرسلی

تخصص: شیمی-فیزیک
مرتبه : دانشیار

زمینه های فعالیت گروه پژوهشی دانش های بنیادی-نظری:

اعضای هیئت علمی گروه پژوهشی دانش های بنیادی - نظری :

نام
مرتبه علمی
نام رشته
دانشگاه
واحد
دکتر علی مرسلی
دانشیار
شیمی
آزاد اسلامی
مشهد
دکتر محمدرضا بزرگمهر
دانشیار
شیمی
آزاد اسلامی
مشهد
دکتر صفر علی بیرم آبادی
دانشیار
شیمی
آزاد اسلامی
مشهد
دکتر فرشید سعیدی
دانشیار
شیمی
آزاد اسلامی
مشهد