• نام کاربری قابل تغییر نمی‌باشد.
  • فرمت شماره تلفن ضروری: ###-#########
  • بارگزاری
  • کلمه عبور خود را وارد کنید. حداقل 6 کاراکتر.
    کلمه عبور باید حداقل قدرت متوسط را داشته باشد
    شاخص قدرت
  • کلمه عبور خود را مجددا وارد کنید.

مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی تکوین جانوری

بررسي اثرات آپوپتوتيك نانوذرات نقره پوشش دار شده با عصاره برگ آويشن شيرازي بر رده سلولي H

بررسي اثرات آپوپتوتيك نانوذرات نقره پوشش دار شده با عصاره برگ آويشن شيرازي بر رده سلولي H

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.