loader image

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در حوزه مراکز تحقیقاتی خبر داد

در بازدید معاون پژوهش ،با توجه به دستاوردهاي علمي ارزشمند مركز تحقيقات بيولوژي كاربردي دانشگاه آزا…

ادامه مطلب

عقد قرارداد فروش دانش فنی , پشتیبانی علمی و مشارکت در تولید محصولات فناور آلوئه ورا و صنایع وابسته

عقد قرارداد فروش دانش فنی , پشتیبانی علمی و مشارکت در تولید محصولات فناور آلوئه ورا و صنایع وابسته…

ادامه مطلب