• نام کاربری قابل تغییر نمی‌باشد.
  • فرمت شماره تلفن ضروری: ###-#########
  • بارگزاری
  • کلمه عبور خود را وارد کنید. حداقل 6 کاراکتر.
    کلمه عبور باید حداقل قدرت متوسط را داشته باشد
    شاخص قدرت
  • کلمه عبور خود را مجددا وارد کنید.

مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی تکوین جانوری

جدیدترین اخبار

رئیس انجمن زیست شناسی ایران در گفتگو با دانشجو

رئیس انجمن زیست شناسی ایران در گفتگو با دانشجو تشریح کرد: نقش انجمن‌ها در دیپلماسی علمی با کشورهای منطقه

رئیس انجمن زیست شناسی ایران در گفتگو با دانشجو

نبیونی با تاکید بر تقویت دیپلماسی علمی با کشورهای منطقه گفت: نقش انجمن‌های علمی، در این بین بیش از پیش احساس می‌شود.
محمد نبیونی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در رشته علوم سلولی تکوینی، با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در مورد هدف انعقاد قرارداد بین سه انجمن زیست شناسی ایران، سلولی تکوینی ایران و کشت سلول و بافت ایران با مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران شعبه مرکز تحقیقات رشد و تکامل و چشم انداز این جلسه در حوزه سلامت جامعه، ماهیت و وظیفه اصلی انجمن‌های علمی در همه کشورها و…
ادامه مطالب

برای اشتراک این صفحه لینک کوتاه را کپی نمایید یا بارکد صفحه را به اشتراک بگذارید:

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.