loader image

جلسه دفاع از رساله دکتری تخصصی سرکار خانم اسما مصطفی پور برگزار شد.

جلسه دفاع از رساله دکتری تخصصی سرکار خانم اسما مصطفی پور دانشجوی زیست شناسی علوم جانوری گرایش تکوین دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد با حضور استاد راهنما جناب آقای دکتر بهارآرا، اساتید مشاور و داوران در مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی و تکوین جانوری برگزار شد.

به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی تکوین جانوری
مطالب: 36

یک پاسخ ارائه کنید