loader image

پیام تسلیت مادر گرامی جناب آقای سجاد فرخ یار

درگذشت عزیزان برای بازماندگان درد بسی سخت و سنگین است و تسلیت شاید تسکینی هر چند اندک بر دل داغدیده شما باشد…
جناب آقای سجاد فرخ یار قلب ما در این غمِ بزرگ همراه شماست…

ریاست و همکاران مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی تکوین جانوری مشهد

به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی تکوین جانوری
مطالب: 36

یک پاسخ ارائه کنید