loader image

بازدید ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی از مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی

همزمان با هفته پژوهش و فناوری دکتر محمد مهدی طهرانچی ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی صبح امروز از مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی تکوین جانوری مشهد بازدید کرد

دکتر محمد مهدی طهرانچی ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی صبح امروز از مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی تکوین جانوری مشهد بازدید کرد و از نزدیک در جریان پیشبرد طرح های کلان پژوهشی مصوب در مرکز قرار گرفت. وی در این بازدید بر ضرورت حمایت از مرکز تحقیقاتی تاکید کرد.در این بازدید ریاست دانشگاه ازاد اسلامی استان و همچنین ریاست محترم مرکز تحقیقات به ارایه گزارشی در مورد دستاورد های پژوهشی پرداختند.
خاطر نشان می شود مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی تکوین جانوری در دو سال گذشته به عنوان مرکز تحقیقات برتر دانشگاه انتخاب شده است.

تصاویر بازدید دکتر محمد مهدی طهرانچی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی از مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی تکوین جانوری مشهد

به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی تکوین جانوری
مطالب: 14

یک پاسخ ارائه کنید